केंद्र शासनाची शिकाऊ उमेदवारी योजना

योजनेचे नाव : केंद्र शासनाची शिकाऊ उमेदवारी योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
 • शिकाऊ उमेदवार आधिनियम 1961
 • शिकाऊ उमेदवार नियम 1992
 • शिकाऊ उमेदवार (सुधारीत ) अधिनियम 2014.
योजनेचा प्रकार : रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण योजना
योजनेचा उद्देश : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्तीर्ण उमेदवारांना औद्योगिक आस्थापनेत प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देऊन कुशल मनुष्यबळ तयार करणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • • शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी उमेदवार विविध व्यवसायासाठी 8 वी, 10 वी, 12 वी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 • • उमेदवाराचे वय कमीत कमी 14 वर्ष असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • • 8 वी उत्तीर्ण/10 वी उत्तीर्ण/12 वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
 • • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
 • • शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate)
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • • आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण
 • • प्रशिक्षण कालावधित दरमहा विद्यावेतन
अर्ज करण्याची पद्धत : मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्रामार्फत
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज केल्यानंतर त्वरीत
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, महापालिका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक 10036, मुंबई 400 001.
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, अलियावर जंग मार्ग, खेरवाडी, बांद्रे, मुंबई 400 051.
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, घोले रोड, पुणे 411 005
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, त्र्यंबक नाका, जुना आग्रा रोड, नाशिक 422 002
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 440 001.
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, मोर्शी रोड, अमरावती 444 603.
 • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहसंचालक तथा शिक्षणार्थी उपसल्लागार (वरिष्ठ) प्रादेशिक कार्यालय, भडकल गेटजवळ, औरंगाबाद 431 001.
 • • सर्व जिल्हास्तरीय मूलभूत प्रशिक्षण ततःआ अनुषंगिक सूचना केंद्रे.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • www.apprenticeship.gov.in
 • www.dvet.gov.in

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply