खरेदी केलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने बदलून देणे

खरेदी केलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने बदलून देणे.

सपणा मोहिते,
२०३, साई सोसायटी,
गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९
दि . १६ मे २०१८

प्रति,

माननीय व्यवथापक,
गडा इलेक्ट्रॉनेक्स,
गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९

महोदय,

मी सपणा मोहिते, मी आपल्या दुकानातून ‘Samurai G2’ हा मोबाईल घेतला होता. पण ८-१० दिवसातच जास्त वेळ बोलतांना मोबाईल गरम होतो. तसेच मोबाईल चार्जिगला लावला की तो जास्तच गरम होतो. त्यामुळे हा मोबाईल रोज वापरावा की नाही याची मला भिती वाटते. हा मोबाईल मला फॉलटी आहे असे वाटते. त्यामुळे मला हा बदलून द्यावा व ह्याच कंपनीचा दुसरा चांगल्या दर्जाचा मोबाईल द्यावा ही विनंती करते.

सोबत मोबाईल खरेदीची पावती पाठवत आहे.

आपली नम्र,
सपणा मोहिते

AHH8_zB8VTm71IjUQ8oniecjC-IEAqBGYFzInDH5ANO4KRYMnP68BfEBLwpCu4YWgykVcOiKeQ=w80-h80
BYJU’S
INSTALL
4.7
star_full_gray_24dp
FREE

admin

Leave a Reply

Next Post

घंटागाडी वेळेवर येत नाही म्हणून तक्रारपत्र

Tue Apr 30 , 2019
रोहित कदम, १४, नवकार बंगला, आदर्श नगर, जळगाव – ४२५००१ दि . २६ मे २०१८ प्रति, माननीय आयुक्त साहेब, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव – ४२५००१ विषय: घंटागाडी वेळेवर येत नाही म्हणून तक्रारपत्र. महोदय, मी रोहित कदम आदर्श नगर मधील रहिवासी आहे. आमच्या भागात गेल्या ८ दिवसासुन घंटागाडी येत नाही आहे. त्यामुळे […]
WhatsApp chat
%d bloggers like this: