गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी (JFPR) सहाय्यित “महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बाजारपेठेशी जोडणे”

अ. क्र.Schemeसविस्तर माहिती
योजनेचे नाव :गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी (JFPR) सहाय्यित “महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बाजारपेठेशी जोडणे”
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :शासन निर्णय क्र. बासप्र 2008/प्र.क्र 46/21 स, दि.29/10/2010
योजनेचा प्रकार :ऐच्छिक
योजनेचा उद्देश :राज्यातील लहान फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांना शेतमाल विक्रीचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :18 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी
योजनेच्या प्रमुख अटी :महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमध्ये एकुण चौदा ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ही चौदा ठिकाणे नाशिक व औरंगाबाद-अमरावती या दोन मुल्यसाखळ्यांमध्ये विभागलेली आहेत. या दोन मुल्य साखळ्यांतील एकूण 14 ठिकाणी फळे व भाजीपाला उत्पादकांच्या एकूण 18 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आलेल्या असून फक्त सदर 18 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :आशियाई विकास बॅंकेच्या मान्यतेने वेळोवेळी निश्चित करण्यात येणा-या मार्गदर्शक सुचीनुसार
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • काढणी पश्चात हाताळणी, मुल्यवृध्दी, विक्री व्यवस्थापन इ. बाबींचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांना प्रशिक्षण.
  • • शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी प्रक्षेत्र भेटी.
  • • शेतकरी-खरेदीदार थेट संबंध स्थापित करण्यासाठी विशेष परिसंवाद.
  • • शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी “फिरता निधी” (Revolving Fund).
  • • शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणा-या प्राथमिक प्रक्रीया सुविधांसाठी (Primary Processing Infrastructure) अर्थसहाय्य.
अर्ज करण्याची पद्धत :टपालाद्वारे अथवा ईमेलद्वारे (फक्त संबंधित १८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी)
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एक महिना
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • प्रकल्प संचालक,
  • निधी व्यवस्थापन कक्ष,
  • जेएफपीआर प्रकल्प,F/E/78, LDB बिल्डींग, गुलटेकडी, मार्केटयार्ड, पुणे-37.
  • दुरध्वनी क्र.-020-2426 0574/5. ई-मेल – [email protected]
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:लागू नाही

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply

error: माफ करा ही माहिती कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आहे..