Amazon Big Sell

चेक बुक हरवल्याची आणि चेकने पैसे काढण्यावर रोख लावण्यासाठी बँक मॅनेजरला पत्र

दिनांक १७.१२.२०१८

प्रति
बँक मॅनेजर

विषय :- चेकबुक हरवल्याची माहिती देणे तसेच नवीन चेकबुक ची मागणी

महोदय,
माझे बचत खाते क्रमांक ए -३४३६७८ आपल्या बँकेमध्ये आहे. मी अनपेक्षितपणे माझी चेकबुक गमावली आहे. १०८९ ते १०० रिक्त चेक होते. जर या चेकवर कोणी पैसे मागितले तर ते दिले जाऊ नये. याची देय थांबवा.
आणि मला नवीन चेकबुक देण्यात यावे.

धन्यवाद
आपला विश्वासू
रतन पवार
16 / 17

Asha Transcription

Check Also

school letter writing marathi

शाळेच्या वार्षिक संमेलनात पारितोषिक मिळवल्या बद्दल वडिलांना वर्णन पत्र.

School Letter Writing Marathi दिनांक :-२० सप्टेंबर २०१८ कांदिवली पूर्व, मुंबई तीर्थरूप बाबांस, चि . …

Leave a Reply