Amazon Big Sell

दंडासन

5. दंडासन

श्वास घेत डावा पाय मागे घ्या आणि आपले संपूर्ण शरीर एका रेषेत ठेवा. या योगमुद्रेच्या तणावामध्ये दृढ कसे व्ह्यल? आपले हात जमिनीच्या समकोणात ठेवा.

Asha Transcription

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …

8 comments

  1. Pingback: UFABET

  2. Pingback: Tochka Market

  3. Pingback: Samsara Market

  4. Pingback: digital marketing companies cambridge

  5. Pingback: cdr qq

  6. Pingback: pokermas

  7. Pingback: indoqq

  8. Pingback: www.elangqqq.site

Leave a Reply