दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार यांची प्रकल्प मार्गदर्शक तत्वे
योजनेचा प्रकार : कौशल्य विकास व रोजगार सृजन योजना
योजनेचा उद्देश : ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेरोजगार युवक / युवतींना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची उपलब्धता करून देणे
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेरोजगार युवक / युवती
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे
 • महाराष्ट्र राज्य जीवन्नोत्ती अभियानाशी जोडलेल्या स्वयंसहायता समूहाच्या सदस्यांच्या कुटुंबातील युवक / युवती
 • महात्मा गांधी हमी योजनेचे लाभार्थी
 • या योजनेतील लाभार्थी १५ ते ३५ वयोगटातील असले पाहिजेत
आवश्यक कागदपत्रे :
 • दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची शिधापत्रिकेची प्रत
 • बचत गात प्रमुखाचे प्रमाणपत्र अथवा बचत गटाच्या बँक पासबुकची प्रत
 • मनरेगा – जॉब कार्डची प्रत
 • वयाच्या दाखल्याची प्रत
 • जातीच्या दाखल्याची प्रत
 • आधार कार्डची प्रत
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • कौशल्य विकासासाठी निवासी प्रशिक्षण
 • प्रशिक्षण पत्र युवक / युवतींसाठी रोजगाराची उप्लाधता
अर्ज करण्याची पद्धत :
 • विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह खालील ठिकाणी सदर करावा :
 • नजीकचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यालय
 • नजिकचे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे प्रशिक्षण केंद्र
 • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे शिबीर
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज केल्यापासून कौशल्य प्रशिक्षणाची किमान १० दिवस कमाल ३ महिने
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालये
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.ddugky.in

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

2 comments

 1. Pingback: implant dentistry

 2. Pingback: w88w151

Leave a Reply