Amazon Big Sell

पत्रलेखनासंबंधी थोडी माहिती

अनौपचारिक पत्र

आई, वडील, भाऊ, बहीण व इतर आप्त , मित्र यांना उद्देशून लिहिलेली पत्रे म्हणजे अनौपचारिक पत्र.

– पत्राच्या वरच्या बाजूस उजव्या कोपऱ्यात पत्रलेखकाचे नाव, पत्ता, तारीख घालावी.
– पत्र कोणत्या व्यक्तीला लिहीत आहोत, हे लक्षात घेऊन मायना लिहावा.
– पत्रातील मजकूर लिहिताना योग्य तेथे परिच्छेद पाडावेत.
– पत्राचा समारोप योग्य प्रकारे करावा. आईवडिलांना ‘शिरसाष्टांग नमस्कार’ किंवा ‘शि.सा. नमस्कार’ आणि कुटुंबातील इतरांना सा.न. / साष्टांग नमस्कार / नमस्कार / आशीर्वाद यांपैकी योग्य ते शब्द लिहावेत.
– समारोपाचा योग्य मायना असावा.
– पत्राची भाषा सहज बोलल्यासारखी व घरगुती असावी.

औपचारिक पत्र

कार्यालयातील कामासंबंधी त्रयस्थ व्यक्तींना, शासकीय / खाजगी कंपन्यांना लिहिलेली पत्रे म्हणजे औपचारिक पत्र.

– व्यावसायिक पत्रात, पत्राच्या वरच्या भागात ‘।।श्री।।’ वगैरे शुभदर्शक काहीही लिहिण्याची गरज नाही.
– पत्राची सुरुवात करताना वरती उजव्या कोपऱ्यात पत्ता लिहिण्यापूर्वी आपले पूर्ण नाव लिहावे. त्याखाली पूर्ण पत्ता पिनकोडसहित लिहावा.
– पत्र ज्याला लिहायचे आहे त्याचे नाव आणि संबंध लक्षात घेऊन मायना लिहावा.
– त्याखाली पत्राचा विषय व काही संदर्भ असल्यास तोसुद्धा लिहावा.
– योग्य, नेटक्या शब्दांत मजकूर लिहावा. परिच्छेद पाडावेत. पाल्हाळ असू नये.
– ‘आपला विश्वासू’ ‘आपला कृपाभिलाषी’ या शब्दांनी शेवट करून स्वाक्षरी करावी.

Asha Transcription

Check Also

school letter writing marathi

शाळेच्या वार्षिक संमेलनात पारितोषिक मिळवल्या बद्दल वडिलांना वर्णन पत्र.

School Letter Writing Marathi दिनांक :-२० सप्टेंबर २०१८ कांदिवली पूर्व, मुंबई तीर्थरूप बाबांस, चि . …

Leave a Reply