Amazon Big Sell

पर्वतासन

8. पर्वतासन

श्वास सोडत आपले माकडहाड आणि नितंब वरती घ्या, छाती खालच्या बाजूला. शरीराचा जणू इंग्लिश उलटा व्ही “/\” या योगमुद्रेच्या तणावामध्ये दृढ कसे व्ह्यल? जमले तर आपल्या पायांच्या टाचा जमिनीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि आपले माकड हाड उंचवण्याचा प्रयत्न करा.

Asha Transcription

About admin

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …