Amazon Big Sell

पर्वतासन

8. पर्वतासन

श्वास सोडत आपले माकडहाड आणि नितंब वरती घ्या, छाती खालच्या बाजूला. शरीराचा जणू इंग्लिश उलटा व्ही “/\” या योगमुद्रेच्या तणावामध्ये दृढ कसे व्ह्यल? जमले तर आपल्या पायांच्या टाचा जमिनीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि आपले माकड हाड उंचवण्याचा प्रयत्न करा.

Asha Transcription

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …

Leave a Reply