पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र लिहा

कु. रोशनी रमेश गिरी.
अश्वमेध नगर, दिंडोरी,
नाशिक – ४१००३३
दि. २५ जुन २०१८

व्यवस्थापक,
प्रगती बुक डेपो,
मेन रोड , नाशिक – ४२२००५

स. न . वि. वि.

आम्हाला शाळेतून पुस्तकांची यादी मिळाली आहे. आमचे गाव शहरापासून दूर आहे. गावातील दुकानात खालील पुस्तके उपलब्ध नाही आहेत. तरी कृपया ती माझ्या पत्त्यावर पाठवावीत. ही विंनती. पुस्तके मिळताच पैसे पाठवीन. धन्यवाद.

१. आपले सन आपले उत्सव – अरुण गोखले
२. मराठी शब्दकोश – मा. का. देशपांडे

कळावे.

आपली नम्र,
कु. रोशनी रमेश गिरी

admin

Leave a Reply

Next Post

स्टेशनरी मालाची मागणी करणारे पत्र लिहा

Tue Apr 30 , 2019
विद्यार्थी भांडार, पेठे हायस्कुल, पुणे. दि. २५ जुन २०१८ पाटील ब्रदर्स, स्टेशनरी भांडार, प्रभात रस्ता, पुणे ३०. स. न . वि. वि. आम्हाला शाळेतून पुस्तकांची यादी मिळाली आहे. आमचे गाव शहरापासून दूर आहे. गावातील दुकानात खालील पुस्तके उपलब्ध नाही आहेत. तरी कृपया ती माझ्या पत्त्यावर पाठवावीत. ही विंनती. पुस्तके मिळताच […]
WhatsApp chat
%d bloggers like this: