Amazon Big Sell

पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

दिनांक १६/१२/२०१८

प्रति,
मेहता बुक पुब्लिशर्स,
पुणे – ४११०३०

विषय :- पुस्तके पाठवण्याची विंनती

महोदय,
कृपया खालील पुस्तकांची दोन-दोन प्रती खाली दिलेल्या माझ्या पत्यावर पाठवण्याची कृपा करावी .
१.आंधळ्या बाईचे वंशज
२.डोंगरा एवढा
३.आनंदाचा पासबुक
४.घरभिंती
५.मॅग्नोलिया

आपला विश्वासू
पंकज डेरे
पत्ता :- १०१, दोस्ती अपार्टमेंट वडाळा, मुंबई – ३७
1 / 17

Check Also

school letter writing marathi

शाळेच्या वार्षिक संमेलनात पारितोषिक मिळवल्या बद्दल वडिलांना वर्णन पत्र.

School Letter Writing Marathi दिनांक :-२० सप्टेंबर २०१८ कांदिवली पूर्व, मुंबई तीर्थरूप बाबांस, चि . …

Leave a Reply