loading...

पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

loading...

दिनांक १६/१२/२०१८

प्रति,
मेहता बुक पुब्लिशर्स,
पुणे – ४११०३०

विषय :- पुस्तके पाठवण्याची विंनती

महोदय,
कृपया खालील पुस्तकांची दोन-दोन प्रती खाली दिलेल्या माझ्या पत्यावर पाठवण्याची कृपा करावी .
१.आंधळ्या बाईचे वंशज
२.डोंगरा एवढा
३.आनंदाचा पासबुक
४.घरभिंती
५.मॅग्नोलिया

आपला विश्वासू
पंकज डेरे
पत्ता :- १०१, दोस्ती अपार्टमेंट वडाळा, मुंबई – ३७
1 / 17

admin

Leave a Reply

Next Post

शाळेतून रजा मिळवण्यासाठी प्राध्यापकांना विनंती अर्ज

Wed May 1 , 2019
दिनांक १५.१२.२०१८ loading... प्रति, माननीय मुख्याध्यापक, राजा शिवजी विद्यालय, दादर. महोदय, मि आपल्या शाळेचा इयत्ता १० वि मध्ये शिकनारा विद्यार्थि आहे. या पत्राद्वारे अर्ज करतो की, मी पुढच्या आठवड्यात माझ्या मोठ्या भावाच्या लग्नासाठी गावी जाव लागणार आहे तरी मी दिनांक ५ जानेवारी ते १० जानेवारी पर्यन्त उपस्तिथ नाही राहु शकणार. […]
loading...
WhatsApp chat
%d bloggers like this: