पृथ्वी मुद्रा

कृति
– प्रथम अनामिकेचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी टेकवून हलका दाब द्यावा.

– बाकीची इतर बोटे सरळ राहू द्यावी.

लाभ
– वाढत्या वयानुसार आपली गात्रे शिथिल व्हायला लागतात व आपल्याला पूर्वीसारखे काम होत नाही असे जाणवते. तेव्हा ही मुद्रा केल्यास बरे वाटते.
– आपल्याला आजारपणानंतर जर अशक्तपणा आलेला असेल तर ही मुद्रा केल्यास तो कमी होतो.
– व्यक्तीचे वजन हे आदर्श असे पाहिजे. जर आदर्श वजनापेक्षा कमी वजन असेल तर शारीरीक मानसिक थकवा येतो, चपळपणा कमी होतो, उत्साह वाटत नाही. अशा वेळी सकाळ संध्याकाळ पद्मासनात बसून कमीत कमी पंधरा मिनीटे तरी ही मुद्रा करावी. तिचा फायदा होतो.
– ज्या व्यक्ती अशक्त व बारीक असतात, त्यांच्यासाठी ही मुद्रा फारच फायदेशीर आहे.
– तेव्हा आपली मुद्रा बरोबर झाली आहे, असे आपण समजू शकतो.
– अनामिकेच्या अग्रभागी हलकी नाजूक उडणारी नाडी आपल्या अंगठयाला जाणवली पाहिजे.

admin

Leave a Reply

Next Post

सुर्यमुद्रा

Sun May 12 , 2019
कृति – प्रथम आपल्या करंगळीजवळचे बोट म्हणजेच अनामिका वाकवणे. – तिचा अग्रभाग अंगठयाचा मुळाशी टेकवावा. लाभ – आपण सुर्यमुद्रा करतो, तेव्हा सूर्याच्या तेजाप्रमाणे तेजस्वी असा उर्जाप्रवाह आपल्या शरीरात खेळतो. या निर्माण होणाऱ्या उर्जेमुळे शरीरातील अनावश्यक चरबी वितळते. – थायरॉईड ग्रंथीच्या आजारामुळे ज्यांचे वजन वाढते त्यांना ही मुद्रा अत्यंत उपयुक्त आहे. […]
WhatsApp chat
%d bloggers like this: