प्राध्यापकांना विषय बदली करण्यासाठी विंनती अर्ज

दिनांक १८.१२.२०१८
प्रति,
मा. प्राध्यापक ,
ग न रानडे विद्यालय,
मुंबई

विषय :- विषय बदली करून देण्यासाठी विंनती

महोदय,
मी विनम्र पणे आपणास विंनती करतो कि मी माझ्या शैक्षणिक वर्षात हिंदी हा विषय घेतला होता तरी क सर मला हिंदी विषयावर अभ्यास करण्यास रुची नाही आहे. तरी कृपा करून मला संस्कृत हा विषय देण्यात यावा .घरचे देखील याला मान्य आहेत तरी हि माझी छोटी विंनती मान्य करावी.कळावे

धन्यवाद

आपला आज्ञाकारी विद्यार्थी
सुशांत पाटोळे
९ / क
5 / 17

admin

Leave a Reply

Next Post

परिसराच्या स्वच्छतेसाठी आरोग्य अधिकारी यांना पत्र

Wed May 1 , 2019
दिनांक १६.१२.२०१८ प्रति, मुख्य आरोग्य अधिकारी, महानगर पालिका, मुंबई विषय :- परिसरात अस्वच्छतेचा वातावरण महोदय, आमच्या निवासी कॉलनीमधील वाढती अस्वच्छता सर्व रहिवाशांना चिंतेचं कारण बनलं आहे . रस्त्यावर, गलिच्छ पाणी साचत आहे. अनेक ठिकाणी सीव्हर अंडरग्राउंड नाले देखील अवरोधित झाले आहेत, ज्यामुळे दिवसेंदिवस वाढणार्या माशांच्या आणि डासांचा प्रकोप माजला आहे. […]
WhatsApp chat
%d bloggers like this: