मेरीट कम मिन्स शिष्यवृत्ती

अ. क्र.Schemeसविस्तर माहिती
योजनेचे नाव :मेरीट कम मिन्स शिष्यवृत्ती
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :केंद्रपुरस्कृत योजना (उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी)
योजनेचा प्रकार :केंद्र पुरस्कृत योजना
योजनेचा उद्देश :सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार व्दारे पुरस्कृत असून राज्यामध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातंर्गत संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :सर्व अल्पसंख्याक प्रवर्ग (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौद्ध व जैन)
योजनेच्या प्रमुख अटी :सदर योजनेतंर्गत पात्र ठरण्यासाठी विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असून विदयार्थ्यांने मागील वर्षात 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :याबाबतची सर्व माहिती http://www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • याबाबतची सर्व माहिती http://www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
  • सदर योजनेतंर्गत पात्र ठरण्यासाठी विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असून विदयार्थ्यांने मागील वर्षात 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत :दिलेल्या संकेतस्थळावर ओनलाईन अर्ज करावा
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :याबाबतची सर्व माहिती http://www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई.
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:http://www.minorityaffairs.gov.in/scholarship

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply

error: माफ करा ही माहिती कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आहे..