राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत

अ.क्र.योजनासविस्तर माहिती
योजनेचे नाव :राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :शा.नि.क्र.विपुअ-2012/प्र.क्र.91/ऊर्जा-3, दि. 11 ऑक्टोबर 2012
योजनेचा प्रकार :योजनेत्तर
योजनेचा उद्देश :राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीजेच्या दरात सवलत मिळाल्यामूळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साठी मदत.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :कृषीपंप धारक
योजनेच्या प्रमुख अटी :
आवश्यक कागदपत्रे :महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :कृषीग्राहकास वीजसवलत
अर्ज करण्याची पद्धत :महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण)
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:www.mahadiscom.in

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply