राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि.क्र.विपुअ-2012/प्र.क्र.91/ऊर्जा-3, दि. 11 ऑक्टोबर 2012
योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर
योजनेचा उद्देश : राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीजेच्या दरात सवलत मिळाल्यामूळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साठी मदत.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : कृषीपंप धारक
योजनेच्या प्रमुख अटी :
आवश्यक कागदपत्रे : महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कृषीग्राहकास वीजसवलत
अर्ज करण्याची पद्धत : महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण)
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahadiscom.in

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply