loading...

लिंगमुद्रा

लिंगमुद्रा

कृति
– प्रथम दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफावी.
– नंतर आलटून पालटून डाव्या व उजव्या हाताचा अंगठा ताठ ठेवावा.

loading...

लाभ
– दमा असणाऱ्या लोकांची फुफ्फुसांची कार्यक्षमता खूप कमी असते. त्यांच्यासाठी ही मुद्रा फार फायदेशीर ठरते.
– त्याचबरोबर ओंकार केल्यास खोकल्यामध्ये जास्त फायदा होतो.
– जे धावपटू, खेळाडू, पोहणारे असतात, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी लिंगमुद्रेचा फार उपयोग होतो.
– यामुळे पाठीचा कणा ताठ राहतो, व फुफ्फुसांच्या प्रत्येक पेशीपर्यंत प्राणवायू पोचतो.
– सतत कफ, खोकला ज्यांना आहे, त्यांसाठी ही मुद्रा फार उपयोगी आहे.
– ही मुद्रा बसून करावयाची असेल तर पद्मासनात बसावे.
– ही मुद्रा ताठ उभे राहून केली तरी चालते.
– दोन्ही हातांची मूठ आवळून घ्यावी.

admin

Leave a Reply

Next Post

अश्विनी मुद्रा

Sun May 12 , 2019
अश्विनी मुद्रा 1) अश्व म्हणजे घोडा. घोडा लीद टाकताना ज्याप्रमाणे गुदद्वार आत- बाहेर करतो, त्या प्रमाणे गुदद्वाराचे आकुंचन करावे व सैल सोडावे. असे आकुचंन- प्रसरण लागोपाठ दहा- बारा वेळा करावे. ही क्रिया दिवसभरात केव्हाही व कोठेही बसून वा उभे राहून करता येते. loading... 2) दिवसभरात चार- पाच वेळा हि क्रिया […]
loading...
WhatsApp chat
%d bloggers like this: