शलभासन

1) शलभ म्हणजे किटक. या आसनात शरीराची आकृती एखादया किटकासारखी होत असल्या ने त्यामसशलभासन असे म्हआटले जाते.

2) कृती: पोटावर झोपून केल्या जाणा-या आसनांमध्येक या आसनाचा समावेश होतो.

3) पोटावर झोपून सर्वप्रथम हनुवटी जमिनीवर टेका. नंतर दोन्हीं हात जांघेखाली दाबा. श्वा.स घेउन दोन्हीर पाय जवळ घेउन समांतर क्रमाने वर उचला. पाय वर उचलण्याोसाठी हाताने मांडयांवर जोर दया.

4) हळूहळू पाय जमिनीवर आणा. नंतर पुन्हा हातांना मांडयांखालून काढून मकरासनच्या स्थितीत परता.

5) सूचनाः आसन करताना पाय गुडघ्यांपासून वळणार नाहीत याची दक्षता घ्या. हनुवटी जमिनीवरच टेकलेली असू द्या. 10 ते 30 सेंकद या स्थितित राहा. मांडयांना त्रास होत असल्यास हे आसन करू नये.

6) फायदे : कंबरदुखीचे सर्व आजार दूर होण्यास मदत होते.

Check Also

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा कृति – प्रथम करंगळी व त्याचे शेजारजे बोट हे अंगठयाचे मुळाशी लावून त्यावर …

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा कृति – या मुद्रेमध्ये आपण मधली दोन बोटे अंगठयाचे मुळाशी टेकवून मधल्या बोटावर अंगठयाने …

jalodarnashak mudra

जलोदरनाशक मुद्रा

कृति – प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी. – अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा. – …

varun mudra

वरूण मुद्रा

कृति – प्रथम आपले सर्वात छोटे बोट म्हणजे करंगळी, याचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी सावकाश टेकवावा. …

Leave a Reply

error: माफ करा ही माहिती कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आहे..