शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना

S

योजनेचे नाव : शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची योजना बःआरत सरकारने 1950 साली सुरु केली व 1956 साली राज्य शासनास अंमलबजावणीसाठी हस्तांतरीत करण्यात आली.
योजनेचा प्रकार : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना व कार्यान्वयन
योजनेचा उद्देश : औद्योगिक प्रशिक्षणाद्वारे कारखान्यांना लागणारे कुशल कारागीर तयार करण्यात येतात. त्याचबरोबर स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य निर्मिती करण्यात येते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गांसाठी(इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विद्यार्थी गट)
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • उमेदवार भारतीय नागरीक असावा.
  • • उमेदवाराचे वयाची 14 वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
  • • कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रवेशाकरीता कमाल वयोमर्यादेची अट नाही.
  • • उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण असावा.
  • • उमेदवाराचे आई अथवा वडील महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास करणारे असावेत.
आवश्यक कागदपत्रे : • शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रवेश पद्धती व नियमावली (माहिती पुस्तिका www.dvet.gov.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.)
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष, दोन वर्ष मुदतीचे अभ्यासक्रम राबविले जातात, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एन.सी.व्ही.टी. (NCVT) ने निर्देशित केलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जाते.
अर्ज करण्याची पद्धत : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश हे ऑनलाईन पद्धतीने असल्याने राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मराठी व इंग्रजी भाषेतील माहिती पुस्तिका www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येते.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : इयत्ता 10 वी च्या निकालानंतर साधारण जून ते सप्टेंबर पर्यंत विविध टप्प्यामध्ये प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यात येते. 01 ऑगस्ट पासून प्रथम सत्र सुरु होते.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, महापालिका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक 10036, मुंबई 400 001.
  • • सर्व विभागीय सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक व औरंग़ाबाद
  • • सर्व प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (एकूण 417 औ. प्र. संस्था)
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • www.apprenticeship.gov.in
  • www.dvet.gov.in

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply