Home / Yogasan / शून्य मुद्रा

शून्य मुद्रा

कृति
– प्रथम मधले बोट हे अंगठयाच्या मुळापाशी टेकवावे.
– नंतर अंगठयाने या मधल्या बोटावर हलका दाब द्यावा.

– इतर बोटे सरळ राहू द्यावीत.

लाभ
– ज्या व्यक्तीस कानदुखीची तक्रार असेल त्याने ही मुद्रा सकाळ संध्याकाळ अर्धा तास तरी करावी. ज्या बाजूचा कान दुखतो त्याच बाजूच्या हाताने ही मुद्रा करावी.
– कमी ऐकू येणे, उठता बसता चक्कर येणे, कानातून आवाज येणे यासाठी ही मुद्रा लाभदायक आहे.

Check Also

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा कृति – प्रथम करंगळी व त्याचे शेजारजे बोट हे अंगठयाचे मुळाशी लावून त्यावर …

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा कृति – या मुद्रेमध्ये आपण मधली दोन बोटे अंगठयाचे मुळाशी टेकवून मधल्या बोटावर अंगठयाने …

jalodarnashak mudra

जलोदरनाशक मुद्रा

कृति – प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी. – अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा. – …

varun mudra

वरूण मुद्रा

कृति – प्रथम आपले सर्वात छोटे बोट म्हणजे करंगळी, याचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी सावकाश टेकवावा. …

Leave a Reply