शून्य मुद्रा

कृति
– प्रथम मधले बोट हे अंगठयाच्या मुळापाशी टेकवावे.
– नंतर अंगठयाने या मधल्या बोटावर हलका दाब द्यावा.

– इतर बोटे सरळ राहू द्यावीत.

लाभ
– ज्या व्यक्तीस कानदुखीची तक्रार असेल त्याने ही मुद्रा सकाळ संध्याकाळ अर्धा तास तरी करावी. ज्या बाजूचा कान दुखतो त्याच बाजूच्या हाताने ही मुद्रा करावी.
– कमी ऐकू येणे, उठता बसता चक्कर येणे, कानातून आवाज येणे यासाठी ही मुद्रा लाभदायक आहे.

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …

8 comments

  1. Pingback: Digital Marketing Book

  2. Pingback: แทงบอล

  3. Pingback: www.1lapakqq.site

  4. Pingback: طراحی سایت تهران

  5. Pingback: Cora

  6. Pingback: best truck decals

  7. Pingback: ufabet

  8. Pingback: weverse on pc

Leave a Reply