loading...

सहजशंख मुद्रा

सहजशंख मुद्रा

कृति
– सहजशंख मुद्रा – प्रथम दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफून घ्यावी.
– दोन्ही अंगठे सरळ उभे करून एकमेकांना जोडून घ्यावे.

loading...

लाभ
– युटरेस खाली सरकणे या विकारात या मुद्रेचा खूप लाभ होतो.
– काम, क्रोध, मत्सर यावर मात करण्यासाठी या मुद्रेचा उपयोग होतो.
– ज्याची जीभ जड असेल, बोलताना अडखळत असेल तर या मुद्रेचा उपयोग होतो.
– मूलबंध करताना ही मुद्रा करावी त्यामुळे स्नायू बळकट होतात.
– मुद्रा पूर्ण झाली की मूलबंध साधावा.

admin

Leave a Reply

Next Post

लिंगमुद्रा

Sun May 12 , 2019
लिंगमुद्रा कृति – प्रथम दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफावी. – नंतर आलटून पालटून डाव्या व उजव्या हाताचा अंगठा ताठ ठेवावा. loading... लाभ – दमा असणाऱ्या लोकांची फुफ्फुसांची कार्यक्षमता खूप कमी असते. त्यांच्यासाठी ही मुद्रा फार फायदेशीर ठरते. – त्याचबरोबर ओंकार केल्यास खोकल्यामध्ये जास्त फायदा होतो. – जे धावपटू, खेळाडू, पोहणारे […]
loading...
WhatsApp chat
%d bloggers like this: