चरित्रात्मक निबंध

चरित्रात्मक निबंध

 

 ज्ञानेश्वर माउली

संतश्रेष्ठ तुकाराम

श्री नरहरी सोनार

संत नामदेव महाराज

श्री गुरुगोविंदसिंग महाराज

महात्मा गांधी

महात्मा गांधी जयंती

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले

किरण बेदी

सिंधुताई सपकाळ

साधनाताई आमटे

बाबा आमटे

संत गाडगे महाराज

महात्मा ज्योतिबा फुले

रवींद्रनाथ टागोर

छत्रपती शिवाजी महाराज

मदर तेरेसा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

वासुदेव चाफेकर

बाळ गंगाधर टिळक

अनंत कान्हेरे

मानवी संगणक शकुंतला देवी

राजमाता जिजाई

प्रफुलचंद्र रे

सरदार वल्लभभाई पटेल

पंडित जवाहरलाल नेहरू

डॉ.शांतीस्वरूप भटनागर

संशोधक चंद्रशेखर व्यंकटरमण

डॉ. सलीम अली

जयंत विष्णू नारळीकर

अमर्त्य सेन

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या

श्रीनिवास रामानुजम

चंद्रशेखर आझाद

स्वामी विवेकानंद

विनायक दामोदर सावरकर

%d bloggers like this: