वैचारिक निबंध

वैचारिक निबंध

 

निबंधाचे प्रकार

मराठी भाषा

घड्याळ नसते तर मराठी निबंध,भाषण, लेख

आई संपावर गेली तर

लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम, समस्या, फायदे

विज्ञान शाप की वरदान

परीक्षा नसत्या तर?

मला पंख असते तर

संगणक माझा सोबती

मोबाइल शाप की वरदान

इंटरनेट शाप की वरदान

वायुप्रदुषणाचे दुष्परिणाम

मला पंख असते तर

पाणी हेच जीवन

दुरदर्शन फायदे आणि तोटे

स्त्री-भ्रुण हत्या एक सामाजिक समस्या

निसर्गाचे संवर्धन

सुर्या संपावर गेला तर

भ्रष्टाचार

मुलगी वाचवा देश घडवा

जागतिक पर्यावरण दिवस

बाल कामगार – गरिबीला बसलेला विळखा

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना

बिटकॉइन काय आहे, भविष्य, इतिहास

वाचाल तर वाचाल

स्वच्छ भारत अभियान 

%d bloggers like this: