खरेदी केलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने बदलून देणे

खरेदी केलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने बदलून देणे.

सपणा मोहिते,
२०३, साई सोसायटी,
गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९
दि . १६ मे २०१८

प्रति,

माननीय व्यवथापक,
गडा इलेक्ट्रॉनेक्स,
गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९

महोदय,

मी सपणा मोहिते, मी आपल्या दुकानातून ‘Samurai G2’ हा मोबाईल घेतला होता. पण ८-१० दिवसातच जास्त वेळ बोलतांना मोबाईल गरम होतो. तसेच मोबाईल चार्जिगला लावला की तो जास्तच गरम होतो. त्यामुळे हा मोबाईल रोज वापरावा की नाही याची मला भिती वाटते. हा मोबाईल मला फॉलटी आहे असे वाटते. त्यामुळे मला हा बदलून द्यावा व ह्याच कंपनीचा दुसरा चांगल्या दर्जाचा मोबाईल द्यावा ही विनंती करते.

सोबत मोबाईल खरेदीची पावती पाठवत आहे.

आपली नम्र,
सपणा मोहिते

AHH8_zB8VTm71IjUQ8oniecjC-IEAqBGYFzInDH5ANO4KRYMnP68BfEBLwpCu4YWgykVcOiKeQ=w80-h80
BYJU’S
INSTALL
4.7
star_full_gray_24dp
FREE

About takmukteshwar

Check Also

शाळेच्या वार्षिक संमेलनात पारितोषिक मिळवल्या बद्दल वडिलांना वर्णन पत्र.

दिनांक :-२० सप्टेंबर २०१८ कांदिवली पूर्व, मुंबई तीर्थरूप बाबांस, चि . प्रमोदिनीचा शिरसाष्टांग नमस्कार, कालच …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *