Monthly Archives: May 2019

इतिहास प्रश्नोत्तरे 1

‘इंडिया इंडिपेन्डन्स लीग’ची स्थापना कोणी केली? रासबिहारी बोस आझाद हिंद फौजेचे घोषवाक्य काय होते? चलो हिंदुस्थान १९४२ च्या लढ्यात ओरिसातील …

Read More »

Sizeof Operator in C

Sizeof Operator in C C आणी C++ या languages मध्ये Data type चा size काढण्यासाठी या ऑपरेटरचा उपयोग करतात. उदा. …

Read More »

Integer Data Type in C

Integer Data Type in C C Language मध्ये data type प्रामुख्याने २ प्रकारचे आहेत. Primary Secondary प्रायमरी म्हणजे C language चे …

Read More »

Type Casting in C

Type Casting in C Type Casting म्हणजे “Casting the type” अशी सोपी व्याख्या करता येइल. एका डेटा टाइप चे दुसऱ्या डेटा …

Read More »

Real Constants in C

Real Constants in C Language मराठी मध्ये आपण ज्याला अपुर्णांक म्हणतो त्याला इंग्रजी तसेच प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज मध्ये Real Constants म्हणतात. …

Read More »

Character Constant in C

Character Constant in C आपण इंटीजर कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. फ्लोट कॉंन्संटंट कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. पहील्या मध्ये …

Read More »

Variable in C

Variable in C In C “Memory is Syntactic Sugar” असे म्हणतात. Programming World मध्ये language चा syntax प्रोग्रॅमर ला लिहायला …

Read More »

if Decision Control Structure in C

if Decision Control Structure in C Decision Control Structures मध्ये एकुण ४ प्रकारची control structures आहेत. अर्थात control म्हणजे काय हे …

Read More »

printf function in C

printf function in C C language मध्ये printf म्हणजेच print function ची ओळख पहील्याच दिवशी होते. डेनीस रिची ला C language हि …

Read More »