रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. EPP-1088(359)/EMP-1,Mantralaya,Mumbai-32,Dated 21st March,1995
  • 2. EMP-1074/5678/p-4,Secretariat,Mumbai-32,Dated 14th February,1975
  • 3. EMP-1074/p-4,Mumbai-32,Dated 3rd December.21974
योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर
योजनेचा उद्देश :
  • विविध व्यवसायांच्या प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाव्दारे उमेदवारांचे कसब व पात्रता वाढवून त्यांना नियमित रोजगार उपलब्ध करुन देणे अथवा प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना स्वतंत्रपणे स्वयंरोजगार सुरु करणे शक्य व्हावे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गाकरीता
योजनेच्या प्रमुख अटी : उमेदवारांनी संचालनालयाच्या वेबपोर्टलवर नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : नांवनोंदणी केलेले कार्ड तसेच शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सदर योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांचा असून यासाठी पाठयवेतनाचे दर उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे दरमहा रुपये ३००/ ते १०००/ रुपये प्रमाणे होते
अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन पध्दतीने
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : कमीत कमी एक महिना
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकणभवन, नवी मुंबई
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://www.maharojgar.gov.in

About takmukteshwar

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *