विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीला पदपथावरील दिव्यासाठी, विहिरीवरील कृषीपंप व घरगुती दिवे लावण्यासाठी वीज जोडणी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान जिल्हास्तर.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीला पदपथावरील दिव्यासाठी, विहिरीवरील कृषीपंप व घरगुती दिवे लावण्यासाठी वीज जोडणी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान जिल्हास्तर.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : संकीर्ण-2013/प्र.क्र.189/ऊर्जा-5, दि. 30/12/2013
योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत
योजनेचा उद्देश : विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना कृषीपंप व घरगुती जोडणी देणे, दलित वस्त्यातील पथ दिव्याचे विद्युतीकरण इत्यादी कामे केली जातात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
योजनेच्या प्रमुख अटी :
आवश्यक कागदपत्रे : महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कृषीपंप वीजजोडणी
अर्ज करण्याची पद्धत :

  महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.

  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण)
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahadiscom.in

  About takmukteshwar

  Check Also

  इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

  इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *