आला पह्यला पाऊस

आला पह्यला पाऊस
शिपडली भुई सारी
धरत्रीचा परमय
माझं मन गेलं भरी
आला पाऊस पाऊस
आतां सरीवर सरी
शेतं शिवारं भिजले
नदी नाले गेले भरी
आला पाऊस पाऊस
आतां धूमधडाख्यानं
घरं लागले गयाले
खारी गेली वाहीसन
आला पाऊस पाऊस
आला लल्‌करी ठोकत
पोरं निंघाले भिजत
दारीं चिल्लाया मारत
आला पाऊस पाऊस
गडगडाट करत
धडधड करे छाती
पोरं दडाले घरांत
आतां उगूं दे रे शेतं
आला पाऊस पाऊस
वर्‍हे येऊं दे रे रोपं
आतां फिटली हाऊस
येतां पाऊस पाऊस
पावसाची लागे झडी
आतां खा रे वडे भजे
घरांमधी बसा दडी
देवा, पाऊस पाऊस
तुझ्या डोयांतले आंस
दैवा, तुझा रे हारास
जीवा, तुझी रे मिरास

कवयित्री – बहिणाबाई चौधरी

admin

Leave a Reply

Next Post

अरे संसार संसार

Wed May 15 , 2019
अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तव्हां मियते भाकर ॥ १ ॥ अरे संसार संसार खोटा कधी म्हनू नही राउळाच्या कयसाले लोटा कधी म्हनू नही ॥ २ ॥ अरे संसार संसार नही रडनं कुढनं येड्या गयांतला हार म्हनू नको रे लोढनं ॥ ३ ॥ अरे संसार संसार […]
WhatsApp chat
%d bloggers like this: