Arogya Sanstha

आरोग्य संस्थावर एक दृष्टीक्षेप

आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा

  • आरोग्य संस्था स्थापन करण्यासाठीची प्रमाणके :
  • बिगर आदिवासी विभागामध्ये ३०००० लोकसंख्येसाठी १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र .
  • आदिवासी विभागामध्ये २०००० लोकसंख्येसाठी १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र .
  • बिगर आदिवासी विभागामध्ये ५००० लोकसंख्येसाठी १ उपकेंद्र .
  • आदिवासी विभागामध्ये ३००० लोकसंख्येसाठी १ उपकेंद्र .
  • प्रत्येक ४ ते ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी १ ग्रामीण रुग्णालय
अ क्रराज्यातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा संस्थाएकूण
उपकेंद्रे१०५८०
फिरती वैद्यकीय पथके४०
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे१८११
ग्रामीण रुग्णालये (३० खाटा) (कार्यरत – ३६२ ग्रामीण रुग्णालये) (आकार्यरत २५ )३८७
उप जिल्हा रुग्णालये (५० खाटा )५६
उप जिल्हा रुग्णालये (१०० खाटा )२५
सामान्य रुग्णालये (मालेगाव, खामगाव, आणि उल्हासनगर – प्रत्येकी २०० खाटा. मालाड –मालवणी (६० खाटा )
इतर रुग्णालये ( अस्थीशल्य रुग्णालय परभणी )
जिल्हा रुग्णालये२३
१०अतिविशेषज्ञ रुग्णालये ( नासिक व अमरावती )
११मानसिक आरोग्य संस्था (ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, नागपूर)
१२महिला रुग्णालये (उल्हासनगर, अकोला, अमरावती, जालना, परभणी, लातूर, नेकनूर (बीड), गोंदिया नागपूर, उस्मानाबाद नांदेड )११
१३क्षयंरोग रुग्णालये (कोल्हापूर, पुणे, अमरावती, बुलढाणा )
१४आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था (सार्वजनिक आरोग्य संस्था नागपूर, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था पुणे, नसिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती नागपूर )
१५आश्रम शाळा आरोग्य तपासणी पथके३७

Check Also

Prathmik arogya kendra

प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रे Prathmik arogya kendra   उपकेंद्राप्रमाणेच उपरोक्‍त कार्य व त्‍या व्‍यतिरिक्‍त प्राथमिक आरोग्‍य …

Leptospirosis

लेप्‍टोस्‍पायरोसीस हा लेप्‍टोस्‍पायरा या रोगजंतुमुळे होणारा आजार आहे. महाराष्‍ट्रात कोकण विभागात हा आजार विशेषकरुन आढळतो. …

Polio

पोलिओ हा मज्‍जासंस्‍थेवर पारिणाम करणारा आजार असून त्‍यामुळे गंभीर आजार, अर्धांगवायू किंवा मृत्‍यु देखील होऊ …

Kavil A & E

Leave a Reply

error: माफ करा ही माहिती कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आहे..