Home / Marathi Kavita / आयुष्य जगून घ्याव
ayusha jagun ghayava

आयुष्य जगून घ्याव

कधी कधी अस वाटत..

आपण हि कोणावर तरी प्रेम कराव…
जगाच्याच नकळत,
कोणाला तरी आपल म्हणाव..
रोज फक्त तिच्याशीच बोलण्यासाठी, काहीही कराव..
अन बोलता बोलता…
फक्त तिच्यात हरवून जाव…
कधी कधी अस वाटत…
आपण हि कोणासाठी तरी जगाव..
कोणाच्या तरी हास्यात,
आपल सगळ विश्व शोधाव…
ते शोधता शोधता,
आपण हि तिच्यात हरवून जाव…
अन आपल्याच नकळत,
तिने ते तिच्या डोळ्याने सांगाव…
खरच..
कधी कधी अस वाटत…
आपण हि कधी तरी प्रेमात पडाव…
निरागस त्या प्रेमाच्या,
धो धो पडत्या पावसात भिजाव…
कधी कधी हसव,
तर कधी कधी रडव…
अन आयुष्याला…
त्या एकाच क्षणात..
संपूर्ण पणे जगून घ्याव…
संपूर्ण पणे…
एकाच क्षणात आयुष्य जगून घ्याव.


कवि : ___________

Check Also

Mi Marathi Kavita

मी मराठी

Mi Marathi Kavita लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी । …

Mazya Sobat Navya Pruthvivar yetay

माझ्या सोबत नव्या पृथ्वी वर येताय

Mazya Sobat Navya Pruthvivar yetay? पाऊल अड्खळतय , काही तरी चेंज हवाय माझ्या सोबत नव्या …

Khara khura Nastik

खरा खुरा नास्तिक

Khara khura Nastik एक खरा खुरा नास्तिक जेव्हा देवळाबाहेर थाबतो तेव्हा खर तर गाभा-यातच भर …

Paus Aala Marathi Kavita

पाऊस  आला

Paus Aala Marathi Kavita रिपरिप येतो मनि तरंगतो आनंदाचे गाणे रंग येऊन पानोपानि स्मरवितो तराणे …

Leave a Reply