Bappa rusla ya varshi

बाप्पा रुसला ह्या वर्षी

Bappa rusla ya varshi

बाप्पा रुसला ह्या वर्षी
बाप्पा रुसला ह्या वर्षी

का बाप्पा रुसला ह्या वर्षी
शेतकरी झाला दुःखी
पिक पाणी नाय हाती
कशे राहू आम्ही सुखी
तुझ्या आगमनाची तयारी
स्वागताची तयारी
केली खरी साऱ्यांनी
पण मन खचलंय कुठेतरी
तुझ्या भक्तीत काय कसर
आम्ही करणार नाय
आमच्या उदास मनाचा कोपरा
का तुला दिसत नाय
तुझ्यासाठी सगळे नियम
इकोफ्रेंडली मूर्ती वगैरे
विसर्जनाची आटोपशीर सोय
सारे काही आम्ही करू बरे
निरोप घेतांना मात्र बाप्पा
एक वचन दे भक्ती करांत
समतोल ठेव गरीब श्रीमंतात
खरे भक्त तुझे गरीबात असतात

Leave a Reply