blood groups marathi

Human blood groups

मानवी रक्तगट * इ.स. १९०० मध्ये डॉ. कार्ल लँडस्टायनर यांनी निरनिराळ्या व्यक्तींच्या रक्तांची तपासणी करून त्यांच्या रक्ताचे चार प्रमुख गट …

Read More »