C language

May, 2019

 • 27 May

  Sizeof Operator in C

  Sizeof Operator in C C आणी C++ या languages मध्ये Data type चा size काढण्यासाठी या ऑपरेटरचा उपयोग करतात. उदा. …

 • 27 May

  Integer Data Type in C

  Integer Data Type in C C Language मध्ये data type प्रामुख्याने २ प्रकारचे आहेत. Primary Secondary प्रायमरी म्हणजे C language चे …

 • 27 May

  Type Casting in C

  Type Casting in C Type Casting म्हणजे “Casting the type” अशी सोपी व्याख्या करता येइल. एका डेटा टाइप चे दुसऱ्या डेटा …

 • 27 May

  Real Constants in C

  Real Constants in C Language मराठी मध्ये आपण ज्याला अपुर्णांक म्हणतो त्याला इंग्रजी तसेच प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज मध्ये Real Constants म्हणतात. …

 • 27 May

  Character Constant in C

  Character Constant in C आपण इंटीजर कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. फ्लोट कॉंन्संटंट कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. पहील्या मध्ये …

 • 27 May

  Variable in C

  Variable in C In C “Memory is Syntactic Sugar” असे म्हणतात. Programming World मध्ये language चा syntax प्रोग्रॅमर ला लिहायला …

 • 27 May

  if Decision Control Structure in C

  if Decision Control Structure in C Decision Control Structures मध्ये एकुण ४ प्रकारची control structures आहेत. अर्थात control म्हणजे काय हे …

 • 27 May

  Precedence and Associativity of operators in C

  Precedence and Associativity of operators in C C language मध्ये काही concepts असे आहेत कि ज्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जात …

 • 27 May

  printf function in C

  printf function in C C language मध्ये printf म्हणजेच print function ची ओळख पहील्याच दिवशी होते. डेनीस रिची ला C language हि …

 • 27 May

  scanf function in C language

  scanf function in C language मागील पोस्ट मध्ये मी printf function बद्दल सांगीतले होते. त्या फंक्शनची जोडीदारीण म्हणजे scanf function. …