Mathmatics

Ratio & Proportion Problems

गुणोत्तर व प्रमाण नमुना प्रश्न (1) खुर्ची व टेबल यांच्या किमतींचे गुणोत्तर 3:7 आहे आणि टेबलाची किंमत 441 रु. आहे, तर खुर्चीची किंमत किती? (1) 126 रु. (2) 189 रु. (3) 252 रु. (4)315 रु. स्पष्टीकरण : खुर्चीची किंमत x रु. आहे असे मानल्यास – x = 441×3/7 = 189 …

Read More »

Gunottar v Praman

गुणोत्तर व प्रमाण समजून घ्या व लक्षात ठेवा : 1. गुणोत्तरे: (i) दोन सजातीय राशींची तुलनात्मक पट काढून केलेली तुलना म्हणजेच गुणोत्तर होय. उदा., समीर व सलील यांची आजची वये अनुक्रमे 12 वर्षे व 15 वर्षे अशी असल्यास समीरच्या वयाचे सलीलच्या वयाशी असलेले गुणोत्तर =12-(अतिसंक्षिप्त रूप) आहे असे म्हणतात. ते …

Read More »