Denaryane Det Jave

देणार्याने देत जावे

Denaryane Det Jave

देणार्याने देत जावे;
घेणार्याने घेत जावे.
हिरव्यापिवळ्या माळावरून
हिरवीपिवळी शाल घ्यावी,
सह्याद्रीच्या कड्याकडून
छातीसाठी ढाल घ्यावी.
वेड्यापिशा ढगाकडून
वेडेपिसे आकार घ्यावे;
रक्तामधल्या प्रश्नांसाठी
प्रुथ्वीकडून होकार घ्यावे.
उसळलेल्या दर्याकडून
पिसाळलेली आयाळ घ्यावी;
भरलेल्याश्या भीमेकडून तुकोबाची
माळ घ्यावी देणार्याने देत जावे;
घेणार्याने घेत जावे;
घेता घेता एक दिवस देणार्याचे हात घ्यावे !

Leave a Reply