General Science

August, 2019

 • 23 August

  Health Science

  आरोग्यशास्त्र Health Science * जंतूमुळे होणाऱ्या आजारांना ………. म्हणतात – रोग * —- याला आरोग्यशास्त्राचा जनक म्हणतात – हिपोक्रॅटस रोगांचे …

 • 22 August

  Aharshastra

  आहारशास्त्र * आहारातील मूलभूत अन्नघटक / अन्नातील पोषणतत्वे कार्बोदके, प्रथिने , स्निग्ध पदार्थ , जीवनसत्वे,खनिजे, पाणी. * कष्टाची (अंगमेहनीतीचे) कामे …

 • 22 August

  Human Eyes

  मानवी डोळे : रचना * मानवी ज्ञानेंद्रिये – डोळा, कान , नाक , जीभ , त्वचा * नेत्रगोल तीन पटलांनी …

 • 22 August

  Human Nervous system

  मानवी चेतासंस्था * ……… याने इ.स. १६६५ मध्ये पेशींचा शोध लावला. – रॉबर्ट हूक * मानवी चेतासंस्थेचे तीन भाग – …

July, 2019

 • 20 July

  Human Digestive System

  मानवी पचनसंस्था *मानवी पचनसंस्थेत घडणान्या क्रिया – अन्नग्रहण, अन्नपचन, अन्नशोषण अनपचनाचे दोन प्रकार – कायिक पचन, रासायनिक पचन * पचनासाठी …

 • 20 July

  Human heart

  हृदय * मानवी ह्रदय ……. ने बनलेले आहे – स्नायू * हृदयाचे चार भाग – उजवी कर्णिका, उजवी जवनिका, डावी …

 • 20 July

  Human blood groups

  मानवी रक्तगट * इ.स. १९०० मध्ये डॉ. कार्ल लँडस्टायनर यांनी निरनिराळ्या व्यक्तींच्या रक्तांची तपासणी करून त्यांच्या रक्ताचे चार प्रमुख गट …

 • 20 July

  Human Body

   मानवी शरीर रचना बाह्यरचना : * मानवाला ………. ही शास्त्रीय संज्ञा आहे. – होमो सेपियन * मानवी शरीराचे प्रमुख भाग …