Geography

July, 2019

  • 7 July

    पृथ्वीचे अंतरंग

    पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते केंद्रापर्यंत असलेल्या पदार्थाच्या गुणधर्मात फरक आढळतो. त्यानुसार पृथ्वीच्या अंतरंगाचे भूकवच, प्रावरण व गाभा असे तीन भाग मानले …

  • 7 July

    सुर्यमाला

    सूर्य : हा सूर्यमालेचा प्रमुख आहे. हा तेजस्वी तारा आहे. सूर्य अतितप्त वायंनी बनलेला आहे. सूर्यमालेतील सर्व घटकांना सूर्यापासून उष्णता व …