जलोदरनाशक मुद्रा

कृति
– प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी.
– अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा.

– ही मुद्रा करताना मधली तीन बोटे सरळ करताना त्रास होतो. परंतु नंतर सरावाने हळूहळू ती सरळ रहातात.

लाभ
– ही मुद्रा जास्त काळ करीत राहिले तर आपल्या शरीरामध्ये कोरडेपणा येण्याची शक्यता असते, म्हणून जोपर्यंत त्रास आहे तोपर्यंतच ही मुद्रा करावी.
– गुडघ्यात पाणी झाल्यास ही मुद्रा उपयोगी पडते.
किडनी विकारमध्ये या मुद्रेचा फायदा होतो.
– जलोदर झाल्यास या मुद्रेचा फायदा होतो.

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …

One comment

Leave a Reply