loading...

जलोदरनाशक मुद्रा

कृति
– प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी.
– अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा.

loading...

– ही मुद्रा करताना मधली तीन बोटे सरळ करताना त्रास होतो. परंतु नंतर सरावाने हळूहळू ती सरळ रहातात.

लाभ
– ही मुद्रा जास्त काळ करीत राहिले तर आपल्या शरीरामध्ये कोरडेपणा येण्याची शक्यता असते, म्हणून जोपर्यंत त्रास आहे तोपर्यंतच ही मुद्रा करावी.
– गुडघ्यात पाणी झाल्यास ही मुद्रा उपयोगी पडते.
किडनी विकारमध्ये या मुद्रेचा फायदा होतो.
– जलोदर झाल्यास या मुद्रेचा फायदा होतो.

admin

Leave a Reply

Next Post

अपानमुद्रा

Sun May 12 , 2019
अपानमुद्रा कृति – या मुद्रेमध्ये आपण मधली दोन बोटे अंगठयाचे मुळाशी टेकवून मधल्या बोटावर अंगठयाने दाब देऊन करंगळी व तर्जनी सरळ ठेवली तर हृदयविकारग्रस्तांना आधार देणारी ही मुद्रा आहे. loading... लाभ – आपल्याला थोडा जरी हृदयविकाराचा त्रास जाणवला तर दोन्ही हातांनी ही मुद्रा करावी. लगेचच फायदा होईल. – ज्यास युरीन […]
loading...
WhatsApp chat
%d bloggers like this: