maharashtra sant

July, 2019

  • 21 July

    Sant Namdev

    Sant Namdev संत शिरोमणी नामदेव महाराज (जन्म : २६ ऑक्टूबर १२७०; मृत्यू : ३ जुलै १३५०) हे महाराष्ट्रातील वारकरी संतकवी होते. त्यांचे आडनाव रेळेकर असे …