२५ / ७, नचिकेत निवास, यादव पेठ , सातारा ( शहर ) , सातारा. दि. १४/७/२०१८. प्रिय बाबांना, सप्रेम साष्टांग नमस्कार. एक आनंदाची बातमी आहे. ‘१५ ऑगस्ट – स्वातंत्र्यदिन’ या निमित्ताने आमच्या शाळेत अनेक स्पर्धा झाल्या. त्यांतील चित्रकला स्पर्धत मी भाग घेतला होता, त्या स्पर्धत माझे चित्र सर्वोत्कृष्ट ठरले. मला […]

विद्यार्थी भांडार, पेठे हायस्कुल, पुणे. दि. २५ जुन २०१८ पाटील ब्रदर्स, स्टेशनरी भांडार, प्रभात रस्ता, पुणे ३०. स. न . वि. वि. आम्हाला शाळेतून पुस्तकांची यादी मिळाली आहे. आमचे गाव शहरापासून दूर आहे. गावातील दुकानात खालील पुस्तके उपलब्ध नाही आहेत. तरी कृपया ती माझ्या पत्त्यावर पाठवावीत. ही विंनती. पुस्तके मिळताच […]

कु. रोशनी रमेश गिरी. अश्वमेध नगर, दिंडोरी, नाशिक – ४१००३३ दि. २५ जुन २०१८ व्यवस्थापक, प्रगती बुक डेपो, मेन रोड , नाशिक – ४२२००५ स. न . वि. वि. आम्हाला शाळेतून पुस्तकांची यादी मिळाली आहे. आमचे गाव शहरापासून दूर आहे. गावातील दुकानात खालील पुस्तके उपलब्ध नाही आहेत. तरी कृपया ती […]

रोहित लिमये, २०५, कामगार वसाहत, जळगाव – ४२५००१ दि . २६ मे २०१८ प्रति, माननीय प्रमुख अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळ, जळगाव शहर विभाग, जळगाव – ४२५००१ विषय: अनियमित वीज पुरवठा. महोदय, मी रोहित लिमये आपल्या विभागाच्या कामगार वसाहतीमध्ये राहतो. पहिले आपल्या विभागामध्ये फक्त लोड शेडींग होत होते. पण […]

रोहित कदम, १४, नवकार बंगला, आदर्श नगर, जळगाव – ४२५००१ दि . २६ मे २०१८ प्रति, माननीय आयुक्त साहेब, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव – ४२५००१ विषय: घंटागाडी वेळेवर येत नाही म्हणून तक्रारपत्र. महोदय, मी रोहित कदम आदर्श नगर मधील रहिवासी आहे. आमच्या भागात गेल्या ८ दिवसासुन घंटागाडी येत नाही आहे. त्यामुळे […]

खरेदी केलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने बदलून देणे. सपणा मोहिते, २०३, साई सोसायटी, गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९ दि . १६ मे २०१८ प्रति, माननीय व्यवथापक, गडा इलेक्ट्रॉनेक्स, गोरेगाव, मुंबई – ४०००२९ महोदय, मी सपणा मोहिते, मी आपल्या दुकानातून ‘Samurai G2’ हा मोबाईल घेतला होता. पण ८-१० दिवसातच जास्त वेळ बोलतांना […]

अशुद्ध पाणी पुरवठा तक्रारपत्र रमाकांत दिघे, २०५, कामगार वसाहत, नागपूर – ४४०००५ दि . १६ जून २०१८ प्रति, माननीय प्रमुख अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळ, जळगाव शहर विभाग, जळगाव – ४२५००१ विषय: अशुद्ध पाणी पुरवठा येतो यासाठी तक्रारपत्र. महोदय, मी रोहित लिमये आपल्या विभागाच्या कामगार वसाहतीमध्ये राहतो. पहिले आपल्या […]

५० लोकांच्या जेवणाची मागणी करणारे पत्र लिहा. नचिकेत दिघे, ३५, शैलेन्द्रनगर, गोरेगाव, जळगाव – ४४०००५ दि . १६ जून २०१८ प्रति, माननीय व्यवथापक, ‘मेजवाणी खाद्यसेवा’, जळगाव शहर विभाग, जळगाव – ४२५००१ विषय: ५० लोकांच्या जेवणाची मागणी. महोदय, ह्या महिन्याच्या २५ तारखेला माझ्या मुलाचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त मी माझ्या जवळच्या नातेवाईक […]

अनौपचारिक पत्र आई, वडील, भाऊ, बहीण व इतर आप्त , मित्र यांना उद्देशून लिहिलेली पत्रे म्हणजे अनौपचारिक पत्र. – पत्राच्या वरच्या बाजूस उजव्या कोपऱ्यात पत्रलेखकाचे नाव, पत्ता, तारीख घालावी. – पत्र कोणत्या व्यक्तीला लिहीत आहोत, हे लक्षात घेऊन मायना लिहावा. – पत्रातील मजकूर लिहिताना योग्य तेथे परिच्छेद पाडावेत. – पत्राचा […]

WhatsApp chat