Tag Archives: are sansar sansar

अरे संसार संसार

अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तव्हां मियते भाकर ॥ १ ॥ अरे संसार संसार खोटा कधी …

Read More »