Tag Archives: nmk

पृथ्वीचे अंतरंग

पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते केंद्रापर्यंत असलेल्या पदार्थाच्या गुणधर्मात फरक आढळतो. त्यानुसार पृथ्वीच्या अंतरंगाचे भूकवच, प्रावरण व गाभा असे तीन भाग मानले …

Read More »

क्रियापदाचे काळ

क्रियापदाचे काळ – काळ म्हणजे वेळ. क्रियापदावरून क्रियेचा काळ ठरविता येतो. मुरव्य काळ तीन आहेत – (अ) वर्तमानकाळ (ब) भूतकाळ (क) …

Read More »

Ghayal Sainikanche aatmvrutt

घायाळ सैनिकाचे आत्मवृत्त “मी, ________, शपथ घेतो की भारताच्या सौर्वभौमत्वाचे आणि भारताच्या हद्दीचे रक्षण करण्याची माझी जबाबदारी आहे आणि ते …

Read More »