Tag Archives: rajmachi fort

राजमाची किल्ला

राजमाची किल्ला

Rajmachi fort राजमाची किल्ल्याच्या पोटात एक लेणं आहे यालाच ‘कोंडाणे लेणी’ असे म्हणतात. ही लेणी कोंडाणा गावापासून आग्नेयेस २ किमी …

Read More »