Ratio & Proportion

August, 2019

  • 21 August

    Ratio & Proportion Problems

    गुणोत्तर व प्रमाण नमुना प्रश्न (1) खुर्ची व टेबल यांच्या किमतींचे गुणोत्तर 3:7 आहे आणि टेबलाची किंमत 441 रु. आहे, …

  • 21 August

    Gunottar v Praman

    गुणोत्तर व प्रमाण समजून घ्या व लक्षात ठेवा : 1. गुणोत्तरे: (i) दोन सजातीय राशींची तुलनात्मक पट काढून केलेली तुलना …