Ratio & Proportion

Ratio & Proportion Problems

गुणोत्तर व प्रमाण नमुना प्रश्न (1) खुर्ची व टेबल यांच्या किमतींचे गुणोत्तर 3:7 आहे आणि टेबलाची किंमत 441 रु. आहे, …

Read More »

Gunottar v Praman

गुणोत्तर व प्रमाण समजून घ्या व लक्षात ठेवा : 1. गुणोत्तरे: (i) दोन सजातीय राशींची तुलनात्मक पट काढून केलेली तुलना …

Read More »