माझा आवडता छंद

माझा आवडता छंद

maza avadta chand in marathi
[ मुद्दे : छंद म्हणजे काय? – तुमचा आवडता छंद कोणता?- तो तुम्हांला कसा- जडला? – त्यापासून होणारे फायदे.]

छंद म्हणजे माणसाच्या जीवनातील विरंगुळा !
एखादी गोष्ट पुन:पुन्हा मनापासून करायला आवडते आणि या आवडीचे छंदात
म रूपांतर होते. छंद म्हणजे नाद. पोस्टाची निरनिराळी तिकिटे जमवणे हा माझा आवडता छंद आहे.
गेल्या वर्षी माझ्या वाढदिवसाला माझ्या मावशीने मला एक तिकिटांचा संग्रह भेट दिला. त्यात चौकटींमध्ये विविध देशांची तिकिटे सुबकपणे लावलेली होती. हा संग्रह मिळाल्यापासून मला विविध प्रकारची व दुर्मिळ तिकिटे जमवण्याचा छंद जडला.
माझा अभ्यास करून झाला की हा संग्रह मी घेऊन बसतो. तो न्याहाळताना मला व अतिशय आनंद होतो. मी निरनिराळ्या देशांची तिकिटे गोळा केली आहेत. त्यासाठी विविध देशांतील मित्रांशी मी पत्रमैत्री केली आहे. त्यामुळे तिकिटांच्या संग्रहाबरोबरच मला अनेक
देशांची माहितीही मिळते. म्हणून मला माझा छंद खूप आवडतो.

Leave a Reply