Mazhi aaji Marathi essay

Mazhi aaji Marathi essay

माझी आजी निबंध

संध्याकाळी देवापुढे दिवा लावून माझी आजी आपली सुरेल आवाजात सांज आरती करते. उदबत्तीचा सुवास घरभर पसरतो आणि तुपाच्या दिव्यातील वात मंद प्रकाशात फडफडत असते. सगळ्या देवांच्या मुखावर तो मंद प्रकाश पसरतो आणि देवांच्या सात्विक मूर्तींबरोबर माझी आजी पण इतकी सात्विक दिसते की तिच्या कडे बघतच राहावे असे वाटते. माझी आजी म्हणजे माझ्या बाबांची आई माझ्या मनातला एक सुंदर ठेवा आहे. ती माझी हक्काची दौलत आहे ज्याच्यावर माझा आणि फक्त माझा हक्क आहे. माझी आजी माझे सर्वस्व आहे. ती माझी मैत्रीण आहे, माझी शिक्षक आहे, माझी मोठी आई आहे आणि माझे बाबा पण आहे. तिचे आणि माझे एक सुंदर विश्व आहे.

माझी आजी खूप रुबाबदार दिसते. ती उंच, गोरीपान आणि धारदार नाकाची आहे. ह्या वयात पण तिला एकही सुरकुती नाही आहे. साधी स्वच्छ सुती किंवा रेशमी साडी आणि ब्लाऊज, केसांची वेणी किंवा अंबाडा आणि डोळ्याला चष्मा असे तिचे रूप आहे. त्यामुळे ती खूप करारी वाटते. ती ठाम मतांची आहे. तिला नीटनेटके रहायला आवडते आणि आम्हालाही ती तसेच रहायला लावते. ती मोजकेच दागिने घालते. पण त्यात तिचा चोखंदळपणा दिसून येतो. ती कधी मोत्याचे तर कधी सोन्याचे दागिने घालते. पण उगाच भरपूर दागिने घालून त्यांचे प्रदर्शन करायला तिला आवडत नाही. “साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी” असे तिचे आयुष्याबद्दलचे तत्व आहे. तिने सर्व मुलांना वाढवून आणि चांगले शिक्षण देऊन मोठे केले आहे. ती स्वत: पण चांगली शिकलेली आहे. त्यामुळे आम्हीपण शिकून खूप मोठे व्हावे असे तिला वाटते. ती जे काही सांगते ते आमच्या भल्यासाठीच असते हे आम्हाला नक्की माहित आहे म्हणून आम्ही कोणीही तिचा शब्द मोडीत नाही.

आजी जरी करारी असली तरी मनातून अत्यंत प्रेमळ आहे. तिचे प्रेम ज्यांना लाभले ते खूप भाग्यवान! आम्ही नातवंड आजीचे खूप लाडके आहोत. आमच्यासाठी ती काहीही करायला तयार असते. ती आमच्याबरोबर पत्ते खेळते, चेस ,साप शिडी, व्यापार इत्यादी खेळ आम्हाला सुट्टी लागली की खेळते. त्या खेळांमध्येही तीच जिंकते. पण मुद्दाम आम्हाला जिंकून देते. त्यामुळे सुट्टी लागली की आम्हाला कुठेही बाहेर जावे लागत नाही. आमच्याबरोबरची मुले पाळणाघरात राहतात पण आजीमुळे आम्हाला घराचे सुख मिळते. आम्हाला शाळेतून आल्याबरोबर गरम खायला देते. आजी खूप छान छान पदार्थ बनवते. त्यामुळे शाळेत आमचा डबा बाकीचेच मुले खातात. मग आजी आम्हाला वेगळा डबा देते. तिच्या लाड करण्यावर आई चिडते आणि म्हणते ,तुम्ही लाडावून ठेवले आहे मुलांना तेंव्हा ती हसून म्हणते अग, मुलांना अस एक तरी स्थान असाव की तिथे सगळं त्यांच्या मनासारखे व्हावं. नाहीतर ती मुले बंडखोर होतात.

Check Also

डॉ भीमराव आंबेडकर

Dr Bhimrao Ambedkar डॉ भीमराव आंबेडकर (Bhimrao Ambedkar)भीमराव आंबेडकर हे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून प्रसिद्ध आहेत. …

8 comments

Leave a Reply