Nana parimal durva

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रे ।
लाडू मोदक अन्ने परिपूरित पालें ॥

ऐसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे ।
अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमातें ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फूर्ती ॥ धृ. ॥

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती ।
त्यांची सकलही पापे विघ्नंही हरती ॥

वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती ।
सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती ॥ २ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फूर्ती ॥ धृ. ॥

शरणांगत सर्वस्वं भजती तव चरणी ।
कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि ॥

त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी।
गोसावीनंदन रत नामस्मरणी ॥ ३ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फुर्ती ॥ ध. ॥

Check Also

Tu sukhkarta tu dukhharta

तूं सुखकर्ता तूं दुःखकर्ता विघ्नविनाशक मोरया । संकटीं रक्षीं शरण तुला मी, गणपतीबाप्पा मोरया ॥ …

Leave a Reply