Mahisasurmardini stotra

Mahisasurmardini stotram महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र ॥ भगवतीपद्यपुष्पांजलीस्तोत्रान्तर्गतं महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् ॥ ॥ भगवतीपद्यपुष्पांजलीस्तोत्रान्तर्गतं महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् ॥ अयि गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरिवरविंध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते । दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे …

Read More »

Ganpati Sahastranam

श्रीगणपतिसहस्रनामावली श्रीगणपतिसहस्रनामावली अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य । गणेश ऋषिः । महागणपतिर्देवता । नानाविधानिच्छन्दांसि । हुमिति बीजम् । तुङ्गमिति शक्तिः । स्वाहाशक्तिरिति कीलकम् ॥ अथ करन्यासः । गणेश्वरो गणक्रीड इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः । कुमारगुरुरीशान इति तर्जनीभ्यां नमः ॥ १॥ ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योमेति मध्यमाभ्यां नमः । रक्तो रक्ताम्बरधर इत्यनामिकाभ्यां नमः ॥ २॥ सर्वसद्गुरुसंसेव्य इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । …

Read More »

Ganesh | Ganpati Atharvashirsa PDF

॥ शान्ति पाठ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्तिनस्तार्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ तन्मामवतु तद् वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् Shri Ganpati Atharvashirsa ॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥ …

Read More »

Health Science

आरोग्यशास्त्र Health Science * जंतूमुळे होणाऱ्या आजारांना ………. म्हणतात – रोग * —- याला आरोग्यशास्त्राचा जनक म्हणतात – हिपोक्रॅटस रोगांचे प्रकार संसर्गजन्य रोग पोलिओ , डांग्या खोकला , देवी , क्षय, कांजण्या , घटसर्प , एन्फ्ल्युएंझा, एडस् , नायटा, अमांश, खुपऱ्या असंसर्गजन्य रोग कर्करोग, मधूमेह, रक्तदाब, संधिवात , हृदयरोग, युरेमिया …

Read More »

Aharshastra

आहारशास्त्र * आहारातील मूलभूत अन्नघटक / अन्नातील पोषणतत्वे कार्बोदके, प्रथिने , स्निग्ध पदार्थ , जीवनसत्वे,खनिजे, पाणी. * कष्टाची (अंगमेहनीतीचे) कामे करणाऱ्या प्रौढ पुरूषाला दररोज …… कॅलरीज लागतात . – २८०० * कष्टाची कामे करणाऱ्या प्रौढ महिलेला दररोज …….. कॅलरीज लागतात – २३०० * गर्भावस्थेत महिलेला नेहमीपेक्षा ……. कॅलरीज अधिक लागतात …

Read More »

Human Eyes

मानवी डोळे : रचना * मानवी ज्ञानेंद्रिये – डोळा, कान , नाक , जीभ , त्वचा * नेत्रगोल तीन पटलांनी (आवरणांनी) बनली आहेत . – श्वेतपटल , रंजित पटल , दृष्टिपटल * नेत्रगोलाच्या समोरच्या भागावरील श्वेतपटल पारदर्शक असल्यामुळे त्यास …….. म्हणतात – पारपटल * रक्तवाहिन्यांचे जाळे असलेले रंगीत पटलास …….. …

Read More »

Human Nervous system

मानवी चेतासंस्था * ……… याने इ.स. १६६५ मध्ये पेशींचा शोध लावला. – रॉबर्ट हूक * मानवी चेतासंस्थेचे तीन भाग – स्वायत्त , मध्यवर्ती , परिघीय चेतासंस्था * संवेदनाचे वहन करणाऱ्या तंतूना ……. म्हणतात – चेतातंतू * चेतातंतूचे रचनेनुसार दोन प्रकार – मायलिनी , अमायलिनी * मानवाच्या मेंदूचे वजन सर्वसाधारणपणे….असते .- …

Read More »