समाजसुधारक प्रश्नसंच 2

Samaj Sudharak Question Bank

महात्मा फुले यांच्यावर कोणत्या अमेरिकन
विचारवंताचा प्रभाव होता ?
थॉमस पेन

संत गाडगेमहाराज यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८७६ मृत्यू १९५६ शेणगाव (अकोला)

महात्मा फुले यांनी कोणत्या ग्रंथातून तथाकथित
उच्चवर्णीयांकडून शुद्रातिशुद्रांची कशाप्रकारे पिळवणक केली जाते याचे विदारक दर्शन घडविले ?
ब्राह्मणांचे कसब व गुलामगिरी

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८८७ मृत्यू १९५९ कुंभोज (महाराष्ट्र)

दयानंद सरस्वती यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८२४ मृत्यू १८८३ मोरवी (काठेवाड)

स्वामी विवेकानंद यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८८३ मृत्यू १९०२ कोलकाता (प. बंगाल)

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे जन्मस्थळ –
उन्म १९०९ मृत्यू १९६८ अमरावती

गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८६६ मृत्यू १९१९५ कोटलुक (रत्नागिरी)

दादोबा तर्खडकर यांचे जन्मस्थळ – मुंबई
जन्म १८१४ मृत्यु १८८२

म. ज्योतिबा फुले यांना मुलींसाठी पहिली शाळा कधी
काढली?
ऑगस्ट १९४८

सत्यशोधक समाजाची स्थापना कधी झाली?
२४ सप्टेंबर १८७३

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८२४ मृत्यू १८७४ मांजरी (गोवा)

पहिली गिरणी कामगार संघटना केव्हा स्थापन झाली?
१८८०

विष्णू भिकाजी गोखले यांचे जन्मस्थळ –
जन्म १८२५ मृत्यू १८७२ बावधन (सातारा)

रा. गो. भांडारकर यांचे जन्मस्थळ – मालवण
जन्म १८३७ मृत्यू १९२५

गोपाळ गणेश आगरकरांनी सुधारक हे साप्ताहिक कधी सुरू केले ?
इ.स. १८८८

लोकमान्यांनी केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रे केव्हा सुरू
केली ?

१८८१

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना किती साली झाली?
१८८४

सार्वजनिक गणेशउत्सव हा सर्वप्रथम कोणत्या वर्षी
सुरू झाला ?
इ.स. १८९५

हिंगणे स्त्री शिक्षा संस्थेची स्थापना कधी झाली?
इ.स. १९०७

भारत सेवक समाजाची स्थापना कधी झाली?
इ.स. १९०५

डॉ. आंबेडकरांनी महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह कधीकेला?
२० मार्च १९२७

Check Also

इतिहास प्रश्नोत्तरे 2

Mpsc History Question Bank वंगभग चळवळीच्या काळात स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण ही चतु:सूत्री …

Leave a Reply