Yogasan

May, 2019

 • 12 May

  शून्य मुद्रा

  कृति – प्रथम मधले बोट हे अंगठयाच्या मुळापाशी टेकवावे. – नंतर अंगठयाने या मधल्या बोटावर हलका दाब द्यावा. – इतर …

 • 12 May

  आकाश मुद्रा

  कृति – प्रथम आपले सर्वात उंच असलेले मधले बोट हे अंगठयाच्या अग्रभागी टेकवून हलका दाब दयावा. – अग्रभागी असलेली सूक्ष्म …

 • 12 May

  वायुमुद्रा

  कृति – प्रथम अंगठयाजवळचे बोट वाकवून अग्रभाग अंगठयाच्या मुळाशी टेकवावा. – मुडपलेल्या बोटावर अंगठयाने किंचित दाब द्यावा. लाभ – वात …

 • 12 May

  ज्ञानमुद्रा

  कृति – ही मुद्रा करताना दोन्ही हातांनी ही मुद्रा करावी. – प्रथम करंगळी, तर्जनी आणि मधले बोट सरळ ठेवून अंगठा …

 • 11 May

  सूर्यनमस्कार – प्रणामआसन

  (1) सुरवातीला सावधान मुद्रेत सरळ उभे राहावे. त्यानंतर दोन्ही हात खांद्याच्या समांतर रेषेत ठेवून डोक्याच्या दिशेने सरळ करावे. दोन्ही हाताचे …

 • 11 May

  धनुरासन

  1) जमिनीवर पालथे झोपा. गुढघ्यात पाय दुमडून टाचा नितंबावर ठेवा. गुडघे व पंजे एकमेकांना जोडलेले असावेत. २) दोन्ही हातांनी पायांच्या …

 • 11 May

  सिद्धासन

  १) दंडासनात बसून डावा पाया दुमडून टाचेला सिवनीवर (गुदा वा उपस्थेंद्रीयाच्या मध्य भागावर) लावा. २) उजव्या पायाच्याटाचेला उपस्थेंद्रीयाच्या वरील भागावर …

 • 11 May

  नौकासन

  1) या आसनाच्या शेवटच्या भागात आपल्या शरीराची अवस्था एखाद्या नावेप्रमाणे होते. यामुळेच या आसनाला नौकासन म्हणतात. 2) शवासनात ज्या पद्धतीने …

 • 11 May

  पवन मुक्तासन

  1) असे करावे हे आसन: आधी जमिनीवर शवासनात झोपावे. नंतर दोन्ही पाय गुढघ्या पासून आत दुमडत पोटाशी घट्ट धरावेत. गुढघा …

 • 11 May

  उड्डियान

  1) उडि्डयान करण्यासाठी सुरूवातील पद्मासन व सुखासनामध्ये बसावे. हातांचे तळवे दोन्ही गुडघ्यांवर असे ठेवावे की कोपरे बाहेर येतील व शरीराचे …