Yogasan

May, 2019

 • 9 May

  भ्रामरी प्राणायम

  1) भ्रामरी’ हा शब्द ‘भ्रमर’ या शब्दावरून आला आहे. हा प्राणायाम ‘ॐकार’ने केला जातो. हा आवाज भुंग्याच्या आवाजासारखा असल्याने या …

 • 9 May

  भस्त्रिका प्राणायम

  1) या प्राणायामात लोहाराच्या भात्याप्रमाणे जोरात हवा आत घेतली जाते व बाहेर फेकली जाते म्हणून या प्राणायामास ‘भस्त्रिका’ असं म्हणतात. …

 • 9 May

  शीतली प्राणायम

  शीतली प्राणायम 1) या प्राणायाममुळे देखील शरीरात थंडावा निर्माण होतो. हा प्राणायाम वसंत आणि ग्रीष्म ष्टद्धr(7०)तूत केल्यास जास्त फायदा होतो. …

 • 9 May

  सीत्कारी प्राणायम

  1) या प्राणायाममुळे शरीरात थंडावा निर्माण होतो. याचा सराव उन्हाळ्यात केला तर तो अधिक परिणामकारक होतो. तहान लागली असताना हा …

 • 9 May

  उज्जायी प्राणायम

  1) उद् + जय यापासून ‘उज्जायी’ हा शब्द तयार झाला. उद् म्हणजे ‘जोराने’ व ‘जय’ म्हणजे यश. ही क्रिया करताना …

 • 9 May

  समान श्वसन प्राणायम

  सामान्यतः आपण श्वास आत घेतो तो काळ, श्वास बाहेर सोडतो त्या काळापेक्षा बराच जास्त असतो. परिणामतः रक्तशुद्धी प्रक्रिया अपुरीच राहत …

 • 9 May

  कपालभाती प्राणायाम

  कपाल = कपाळ; भाती= ओजस्वी; प्राणायाम = श्र्वोच्छ्वासाचे तंत्र, ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याने वजनच कमी होते असं नाही तर …

 • 7 May

  कुंभक प्राणायम

  • श्वास पूर्णपणे आत घेतल्यावर उच्छवास न टाकता, त्याला आतच रोखून धरण्याचा आंतरकुंभक म्हणतात. • तसेच उच्छवास पूर्णपणे टाकून झाल्यावर …

 • 7 May

  अनुलोम विलोम प्राणायम

  प्राणायामाच्या अभ्यासाची खोली खूपच मोठी आहे. पूरक (पूर्ण श्वास घेणे), रेचक (पूर्ण उच्छ्वास), कुंभक (श्वास शरीरात रोखणे), बाह्य कुंभक (श्वास …

 • 7 May

  प्राणायाम करताना घ्यायची काळजी

  1) प्रथम हे प्राणायाम ज्ञानी गुरूच्या मार्गदर्शनाखालीच करावा. 2) प्रथम श्वास कसा घ्यावा व कसा सोडावा याचा अभ्यास करावा. 3) …